Czy na dom modułowy konieczne są pozwolenia?

Czy na dom modułowy konieczne są pozwolenia?

  • Post author:
  • Post category:Blog

Zamieszkanie we własnym domu jest marzeniem wielu osób, które chciałyby cieszyć się większą swobodą, niż jest to możliwe w przypadku mieszkań znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Często budowa domu jest też sposobem na przeprowadzenie się w atrakcyjną okolicę czy zyskanie miejsca do spędzania czasu wolnego bliżej natury. Metodą osiągnięcia tego celu przy skróceniu okresu niezbędnego na ukończenie inwestycji oraz ograniczeniu kosztów jest zdecydowanie się na całoroczny dom modułowy. W Gdańsku obiekty tego rodzaju w technologii szkieletowej są oferowane przez firmę Flextainer. Przekonajmy się, z jakimi formalnościami wiąże się budowa domu modułowego.

Kiedy pozwolenie na budowę domu jest zbędne?

Pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego nie będzie potrzebne w przypadku obiektów wolnostojących, których obszar oddziaływania w całości mieści się w obrębie działki, gdzie zostaną postawione. Nie jest ono również wymagane wówczas, gdy w grę wchodzi postawienie parterowego budynku rekreacji indywidualnej, który zostanie przeznaczony do wypoczynku okresowego, jeżeli powierzchnia zabudowy nie jest większa niż 35 m2, a jednocześnie liczba takich budynków przypadających na każde 500 m2 działki nie może być większa niż 1. Trzeba jednak pamiętać, że w takich sytuacjach niezbędne okaże się jednak dokonanie zgłoszenia budowy. Inwestycję można rozpocząć, jeżeli w ciągu 21 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia organy administracji budowlanej nie zgłoszą swojego sprzeciwu. W przypadku wszystkich pozostałych obiektów, które nie podlegają wyłączeniu, wystąpienie o pozwolenie będzie obowiązkowe.

Czy dla procedury uzyskiwania zezwolenia ma znaczenie technologia, w jakiej wykonywane są budynki?

Przepisy nie przewidują rozróżnienia między budynkami murowanymi a wznoszonymi z wykorzystaniem drewna, jeżeli chodzi o formalności związane z przystąpieniem do realizacji inwestycji. W przypadku domów modułowych budowanych w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego, który jest składany na placu budowy, niezbędne będzie wystąpienie o wydanie pozwolenia, jeżeli projekt nie spełnia wymogów pozwalających na dokonanie zgłoszenia lub budowę bez niego.