Polityka prywatności i cookies

1. Dane osobowe klientów będą przetwarzane przez TMR Budownictwo sp. z o.o.   zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), a także z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzanie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. Nr 119, str. 1) – zwane dalej RODO (stosowane wraz z nowymi przepisami krajowymi od 25.05.2018 r.).
2. Administratorem danych osobowych klientów jest firma TMR Budownictwo sp. z o.o. ul. Starowiejska 16/2, 81-346 Gdynia, NIP: 5862366517 , zwany w dalszej części Polityka Prywatności jako Administrator.
3. Celem przetwarzania i wykorzystania danych przez Administratora jest:
a) umożliwienie Użytkownikowi korzystania z usług i ich realizacji, w tym obsługa zapytań mailowych;
b) realizacja wysyłki newslettera, jeżeli Użytkownik wyraził odrębną zgodę na wykorzystanie danych w celach marketingowych i na otrzymywanie newslettera, przy czym Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z opcji otrzymywania tego typu wiadomości;
c) marketing – w celu lepszego dopasowania reklam do preferencji Użytkowników,
4. Administrator ma prawo do przekazywania danych swoich Użytkowników w sytuacjach, kiedy będzie to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem oraz realizacji zobowiązań wobec Użytkowników, będzie w takiej sytuacji przekazywać dane osobowe:
a) osobom upoważnionym przez Administratora do obsługi Użytkownika i realizacji dla niego usług;
b) organom publicznym, które na mocy prawa mogą żądać od Administratora wydania danych osobowych Użytkownika;
c) bankom i jednostkom realizującym płatności online.
5. Dane Użytkowników będą przechowywane przez Administratora przez cały okres świadczenia przez TMR Budownictwo sp. z o.o. i usług na rzecz Użytkownika.
Ponadto dane Użytkownika będą przechowywane ze względu na obowiązki księgowe i podatkowe przez czas ich trwania oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
6. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych oraz sprawuje stałą kontrolę nad procesami przetwarzania danych w celu ich ochrony. Przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.
7. Polityka Prywatności i Prawa Użytkownika:
a) uzyskanie informacji, w jakim zakresie i w jaki sposób Administrator przetwarza dane Użytkownika,
b) edycja, kontrola i uzupełnianie danych oraz ich usunięcie,
c) wycofanie zgody na przetwarzanie danych Użytkownika w każdym momencie,
d) w przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że przetwarzane przez Administratora dane naruszają jego prawa, Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z Administratorem w celu wyjaśnienia,
e) Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uzna, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepis o ochronie danych osobowych.
Wykorzystanie plików Cookies
Ciasteczka (ang. cookies) to zbiór niewielkich informacji wysyłanych i zapisywanych na urządzeniu użytkownika. Używane są w celu dostosowania strony, panelu, usług oferowanych przez TMR Budownictwo sp. z o.o. do preferencji użytkownika oraz gromadzenia danych statystycznych.  Serwis używa plików Cookies w celu:
1. poprawienia funkcjonalności strony internetowej;
2. poprawienia szybkości działania strony internetowej;
3. dopasowania treści do oczekiwań i zainteresowań użytkowników;
4. zbieraniu anonimowych zagregowanych statystyk przeglądania artykułów i produktów na stronach serwisu
5. wyświetlania zoptymalizowanych treści reklamowych.
Wykorzystując pliki Cookies serwis nigdy nie identyfikuje tożsamości użytkowników na podstawie danych przechowywanych w tych plikach.
Przeglądarka internetowa umożliwia zmianę ustawień zapisywania plików Cookies lub usunięcie zapisanych plików. Zobacz jak zmienić te ustawienia w zależności od przeglądarki jakiej używasz:
Przeglądarka Instrukcja zmiany ustawień lub wyłączenia plików Cookies
Internet Explorer http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
Google Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647&topic=14666&ctx=topic
Mozilla Firefox http://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie%20i%20wyłączanie%20obsługi%20ciasteczek
Apple Safari http://support.apple.com/kb/PH5042
Opera http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
Jeśli na liście powyżej brakuje Twojej przeglądarki prosimy o sprawdzenie strony internetowej producenta przeglądarki internetowej.